Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

Mahkamah Tinggi Malaya

 1. Mendengar atau membicarakan kes-kes jenayah yang melibatkan hukuman mati.
 2. Mendengar dan memutuskan kes-kes sivil yang melebihi bidang kuasa Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret dimana jumlah tuntutan yang terlibat melebihi RM1,000,000.00
 3. Mahkamah Tinggi juga mempunyai kuasa ekslusif bagi mendengar pertikaian mengenai kes-kes
  • Perceraian dan isu-isu matrimonial
  • Admiralti
  • Kebankrapan
  • Pertikaian-pertikaian sivil syarikat
  • Perlantikan dan seliaan penjaga kanak-kanak dan harta
  • Perlantikan dan seliaan orang kelainan upaya dan harta
  • Surat kuasa mentadbir dan Probet
  • Mendengar petisyen pilihan raya
 4. Mendengar dan menentukan rayuan bagi kes-kes jenayah dan sivil daripada Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret
 5. Menyemak keputusan dari Mahkamah Rendah, Tribunal dan badan-badan lain yang mempunyai fungsi quasi-judicial.
 6. Mengawalselia perjalanan dan pentadbiran Unit Sijil Amalan.
 7. Memantau perjalanan kes dan statistik di Mahkamah Tinggi Malaya di Negeri Pahang.

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi

 • Menjalankan tugas-tugas pentadbiran am, mendapat maklumbalas berkaitan keperluan logistik, inventori dan aset
 • Mengawal selia disiplin Timbalan Pendaftar, Penolong Kanan Pendaftar dan Kakitangan
 • Bertanggungjawab terhadap pendaftaran kes-kes sivil dan jenayah yang difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya
 • Mengawal selia perjalanan kes-kes sivil dan jenayah yang didaftarkan di Mahkamah Tinggi Kuantan
 • Mengawal selia peguam-peguam lantikan Mahkamah untuk Orang Kena Tuduh dengan pertuduhan yang membawa hukuman mati mengikut Arahan Amalan Bil. 1 Tahun 2017
 • Bertanggungjawab terhadap pendaftaran kes-kes Rayuan dari Mahkamah Rendah (Mahkamah Sesyen dan Majistret)
 • Bertanggungjawab menyediakan statistik kes-kes sivil dan jenayah bagi Mahkamah Tinggi Malaya
 • Bertanggungjawab melaksanakan arahan dari Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Pesekutuan Malaysia dari semasa ke semasa.