Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

Bahagian Pentadbiran

 • Mengurus semua urusan perkhidmatan pegawai dan kakitangan yang bertugas di Mahkamah Negeri Pahang
 • Bertanggungjawab dalam urusan-urusan perlantikan, pengesahan lantikan, pengesahan jawatan, perjawatan, pencen dan persaraan.
 • Mengurus Buku Rekod Perkhidmatan dan rekod cuti pegawai-pegawai yang bertugas di Mahkamah Negeri Pahang
 • Mengendali Sistem HRMIS
 • Mengendali Sistem Pengurusan Aset Jabatan
 • Mengurus Latihan/Kursus dan Peperiksaan Perkhidmatan Jabatan
 • Urusetia disiplin dan tatatertib
 • Mengawalselia urusan penggunaan kenderaan jabatan
 • Pengurusan Majlis dan Mesyuarat
 • Mengurus Pembekalan Surat Khabar
 • Mengurus Perolehan Bekalan dan Kelengkapan Pejabat
 • Mengurus Penyelenggaraan Mesin dan Komputer
 • Mengemaskini kandungan Portal Mahkamah Negeri Pahang
 • Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

Unit Kewangan

 • Mengawalselia urusan berkaitan kewangan di Mahkamah Negeri Pahang bagi bagi urusan pembayaran gaji dan ganjaran.
 • Menyedia anggaran Belanjawan Mengurus dan Tanggungan.
 • Menyediakan Penyata Penyesuaian Bulanan
 • Menyediakan Baucar Bayaran Am dan Baucar Jurnal Akaun Pendahuluan Diri Di Bawah A.P. 54
 • Menyemak Dan Meluluskan Baucar Pembayaran
 • Memastikan semua bil dan tuntutan di bayar dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen di terima dengan sempurna
 • Bertanggungjawab memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan yang telah dirancang oleh Jabatan/agensi
 • Mengendalikan Kontrak Perjanjian Sewa Pejabat/Bangunan serta mesin
 • Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

Unit Hasil

 • Memberi khidmat sokongan pentadbiran yang cekap dan berkesan kepada pelanggan.
 • Memastikan hasil dan deposit dapat di kutip sekurang-kurangnya 90 % setiap hujung tahun
 • Memastikan sistem bayaran e-court finance melalui kaunter/epos dan epcs befungsi dengan baik bagi memudahkan orang awam yang menggunakan perkhidmatan di Mahkamah
 • Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa