Kewangan

Pekeliling Kewangan yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan dan Akauntan Negera boleh dimuaturun di:-

1. Pekeliling Perbendaharaan - Kementerian Kewangan (Senarai Pekeliling)

2. Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia - Jabatan Akauntan Negara Malaysia (Senarai Pekeliling)

Total visitors to the Portal : 79,076Pelawat: Hari Ini: 777
Last updated : 24 March 2017